Predmeti na voljo

Ekonomika poslovanja je pomembna za vsa nova podjetja in tudi posameznike, ki

šele razmišljajo o podjetništvu. Namreč, ni zadosti, če imamo dober izdelek/

storitev, ampak je potrebno poslovati pozitivno kar nam v veliki meri omogoča

obvladovanje stroškov in doseganje pozitivnega denarnega toka.

Vsake toliko časa se nova tehnologija, stari problem in velika ideja spremenijo v inovacijo. Brene Brown

Napredek je nemogoč brez sprememb, in tisti, ki ne more spremeniti svojih misli ne more ničesar spremeniti. George Bernard Shaw

Tehnologija je sistematičen študij tehnik izdelovanja in dela, njeni začetki segajo na začetek človeške vrste.

Omejitve so značilne za omejene ljudi.

Limitations are typical of narrow-minded people.

Geistlosigkeit ist Eigenschaft der geistlosen Menschen.

Le limitazioni sono tipiche della gente limitata.

                                                           (S. KRAMER.)